Sunday, 17 March 2013

Decrypting Apple FileVault Full Volume Encryption

Scenario: You've imaged a Mac hard drive and later found out that the entire User Volume was encrypted. No forensic tool would directly work on it even when the password is known. Encase, FTK, etc. support a few popular types of encryption like Microsoft’s BitLocker but Apple FileVault is not one of them.Apple's Full Disk encryption (actually volume only) is also referred to as FileVault2, as the same name was used earlier by Apple to perform User Home folder encryption. FileVault2 uses a new scheme with 128 bit AES encryption of the entire volume.

Decrypting the volume

NOTE: To proceed you need to know the password or recovery key to the volume, this post is NOT about cracking the File Vault password.


Method 1: Use Joachim Metz’s libfvde project

The libfvde project is currently experimental but works just fine. You will need to extract the Encrypted.WipeKey.plist file from the image’s Recovery partition and provide it to the tool on the command line along with the password / recovery key of the disk. You can extract the file using Encase or FTK imager easily.

This is the ideal approach as you only need to run one single command to do the decryption. The procedure is well documented at the libfvde wiki.

Method 2: Use another Mac (running at least OSX 10.6 Lion)

Sometimes having access to a Mac can be a pain as most lab setups are windows / linux. If you can’t get a Mac machine, VMware comes to the rescue. Mac OSX does not run on PC platform, but hacks (google for "Mac OSX Unlocker") are available to download. Use at your own discretion! Once you have your own mac (real or VM) up and running, simply attach the Encrypted disk to the machine and you are ready to decrypt. Yes, that means you have to restore the image to another drive first! If you are using a VM, you can skip the restore part and follow these steps instead.

An easy way to go about this is to use something like Encase’s Physical Disk Emulator. Make sure you turn ON the disk cacheing option here, because although the disk is going to be read-only, the method won’t work as some writes will be required. To fool the OS into believing our disk is a read-write one, the cache is there; all writes go to the cache and not to the emulated disk. It’s a real nifty feature.

Once the disk is emulated in windows, you can add it to the Mac VM via the ‘Edit VM settings’ option and adding a new Hard disk, then choosing the ‘Use Physical disk’ option. Select the disk from the drop down menu. (If you are unsure of the disk number, take a look at the hard disks available under ComputeràManageàDisk Management)

Now start your Mac, once booted, start the Terminal and use the following commands to ‘Unlock’ the encrypted volume.

First, check to see if your encrypted disk was even recognized. This is easily accomplished using the command:
diskutil list

Mac should automatically recognize the FileVault encrypted disks. Now list the File Vault encrypted volumes:
diskutil corestorage list

Find your encrypted volume's Logical Volume UUID in this output.

The next step is to unlock the volume so that we can access the decrypted data. The command for this is

diskutil corestorage unlockVolume VOLUUID -passphrase PASSKEY
Here you will substitute VOLUUID with the corresponding volume UUID and PASSKEY with the recovery key or the password.

If the command successfully completes, you get a message indicating that. Now go ahead and list the volumes again.
diskutil list

That lists the volumes, among them will be the virtual volume that represents the decrypted volume. At this point, you are free to use whatever tool you wish to image the decrypted volume, this could be either FTK imager for mac or just plain old ‘dd’. You can add another disk drive to your machine as the destination for your decrypted image. Or use a combination of dd and netcat to stream the data back to the host machine (if you are on VM).

TIP: If you use dd, you will need to specify the source disk as ‘/dev/rdiskxx’ instead of ‘/dev/diskxx’. This is a mac convention, you cannot access /dev/diskxx as it will always report as busy and fail.

3 comments:

 1. Thank you for this post! Great information.

  ReplyDelete
 2. Thanks, Yogesh! I wasn't able to get libfvde working properly in Arch, but using another Mac worked perfectly.

  ReplyDelete
 3. trở về đi, ba ngày sau bắt đầu đại chiến.

  Bảy môn phái chính tà phân biệt đi tới nhặt lệnh bài lên đánh giá một

  phen, sau đó không ai nói lời nào liền rời đi. Ba vị cao thủ Nguyên Anh

  kỳ của chính phái, lấy bạch phát lão nhân cầm đầu cùng đi về một hướng.

  Ánh mắt đạo nhân khô gầy của Thiên Đạo Môn lóe lên quang mang, sau đó xoay sang hai người bên cạnh nói:

  - Chư vị đạo hữu, lão phu kiếm một chỗ cùng ngồi xuống được chứ?
  Chương 93: Thạch châu biến
  Lại nói về Vương Lâm, sau khi thiên địa uy áp tiêu tan đi, hắn ngồi trên

  mặt đất trầm ngâm suy nghĩ. Uy áp vừa xuất hiện Dạ Tự Tại lập tức
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói trung tâm kế toán tại tphcm ngoduong học kế toán tại cầu giấy kế toán cho giám đốc chung cư newskyline văn quán chung cư goldmark city dịch vụ kế toán trọn gói học kế toán phần mềm misa học kế toán thực hành meomeo007 01embesexy trung tâm kế toán tại hà đông chung cư hà nội trung tâm kế toán tại thanh xuân dịch vụ kế toán thuế dịch vụ báo cáo tài chính

  truyền tấn nói phải rời đi, đây nhất định là có chuyện gì đấy xảy ra.

  Khi Dạ Tự Tại rời đi, Thi Âm Tông lập tức được canh phòng rất nghiêm

  mật, muốn đào tẩu cũng không có cơ hôi. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức phát tán ra xung quanh, nhưng vừa tiếp xúc với bốn vách tường

  lập tức bị ngăn trở không thể tiếp tục dò xét. Chỉ có những lỗ nhỏ ở bốn

  ReplyDelete